Kurz SOA I. Začiatočník je pre teba ideálnou voľbou, ak sa chceš naučiť základné aspekty servisne orientovanej architektúry. Naučíme ťa zásady prvotného nasadenia SOA a základné bezpečnostné princípy. Pojmy ako výmena správ, či metadáta budú pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu SOA I. Začiatočník zvládneš vypracovanie náročnejších strategických plánov a analýz.

Osnova

I. Úvod do SOA

Základná SOA
Spoločné vlastnosti
Bežné nedostatky v chápaní SOA
Bežné hmatateľné výhody
Bežné úskalia prijatia

II. Vývoj SOA

Časový prehľad SOA
Štandardizačná organizácia a prispievajúci predajcovia
Porovnanie SOA s minulými architektúrami

III. Webové služby a prvotná SOA

Systém webových služieb
Popisy služieb s jazykom WSDL
Výmena správ s protokolom SOAP
Čo je WS

IV. Správa aktivít a komponovateľnosť

Vzory výmeny správ
Aktivita služieb
Koordinácia
Atomické transakcie
Riadiace aktivity
Orchestrácia
Choreografia

V. Pokročilá výmena správ, metadáta a zabezpečenie

Adresovanie
Spoľahlivá výmena správ
Korelácia
Zásady
Výmena metadát
Zabezpečenie
Oznámenie a udalosti

VI. SOA a servisná orientácia

Servisná orientácia a podnik
Anatómia servisne orientovanej architektúry
Bežné princípy servisnej orientácie
Ako spolu súvisia princípy servisnej orientácie
Servisná orientácia a objektová orientácia
Prirodzená podpora webových služieb pre princípy servisnej orientácie

VII. Budovanie, plánovanie a analýza SOA

Fáza životného cyklu zavádzania SOA
Stratégia zhora-nadol
Stratégie zdola-hore
Agilná stratégia

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora