Kurz XML je pre teba vhodný, ak si programátor, ktorý pracuje s technológiou XML. Na kurze XML ťa naučíme základy jazyka, schémy, ale aj s transformáciou dát. Oboznámiš sa s pokročilými technikami XML, naučíš sa používať externé schémy, či anotácie. Zistíš ako funguje kompresia XML dát, dostaneš návody pre návrh XML schém a zoznámiš sa s praktickým využitím XML. Ako absolvent kurzu XML získaš dôležité znalosti z oblasti XML dokumentov.

Osnova

I. Princípy formátu XML

Formát XML
XML dokument
Definícia štruktúry dokumentu pomocou DTD
Menné priestory XML
Aplikačné rozhranie

II. Schémy XML a jazyk XML Schéma

Motivácia
Základy jazyka XML Schéma
Jednoduché dátové typy
Atribúty
Elementy
Zložené dátové typy
Skupiny atribútov
Ďalšie jazyky pre definíciu XML schémy

III. Pokročilé techniky jazyka XML

Obmedzenie identity
Substituovateľnosť a substitučné skupiny
Zástupcovia
Externé schémy
Notácie
Anotácie
Koreňový element schéma
Vzťah jazyka XML Schema ku XML dokumentu
Vzťah jazyka XML Schema k DTD

IV. XML databáza

Uloženie XML dát v systéme súborov
Uloženie XML dát v relačnej databáze
Natívne XML úložisko
SQL/XML

V. Kompresia XML dát

Kompresia dát
Kompresia XML dát

VI. Praktické využitie XML

Vybrané štandardné XML formáty
Webové služby
Podpora XML v existujúcich RSRBD

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora