Kurz BPMN Modelovanie Procesov II. Pokročilý ťa dovedie k cennejším znalostiam ohľadom modelovania a grafického znázorňovania podnikových procesov. Naučíme ťa správne identifikovať procesy a zavádzanie BPMN do organizácií. Oboznámime ťa podrobne so štruktúrou BPMN a modelovacími elementami a štýlmi. Zvládneš tiež modelovanie transakcií, výsledkov a toku dát. Ako absolvent kurzu BPMN Modelovanie Procesov II. Pokročilý budeš vedieť modelovať aj zložité podnikové procesy.

Osnova

I. Modelovanie firemných procesov

Identifikácia procesov
Určenie vlastníka procesov
Modelovanie procesov
Komunikácia procesov
Zavedenie BPMN v organizácií
Riadenie obchodných procesov
Typy modelov a diagramov

II. Štruktúra BMPN

Postupnosť činností
Spolupráca medzi účastníkmi
Interakcia medzi účastníkmi
Konštrukčné prvky
Business Process Diagramy (BPD)
Jednoduché vs. zložitejšie obchodné procesy

III. Modelovacie elementy BPMN

Udalosti
Aktivity a sub-procesy
Brány
Prepájacie elementy
Artefakty

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora