Online kurz Google AdWords

Kurzy Google Ads (AdWords)

Kurzy Google Ads (AdWords) sú určené pre teba, ak sa chceš naučiť využívať jeden z najúčinnejších PPC systémov. Naučíme ťa správne určiť a použiť kľúčové slová a správne kampaň zacieliť. Tak, aby prinášala čo najlepšie výsledky. Analýza a diagnostika reklamných kampaní sa pre teba stanú samozrejmosťou. Osvojíš si prepájanie účtov, geografické zacielenie a pokročilú analýzu v Google Analytics. Ako absolvent kurzov Google Ads zvládneš vytvoriť efektívnu online reklamu na vyhľadávači Google.