Kurz Google AdWords II. Pokročilý je určený pre teba, ak ovládaš základy Google Adwords a chceš sa naučiť vytvárať kampane na pokročilej úrovni. Naučíme ťa spravovať firemné adresy, prepájať jednotlivé účty a nastavovať geografické zacielenie. Osvojíš si remarketing a jeho základné stratégie. Naučíme ťa pracovať s AdWords Editorom a využívať flexibilné ceny. Oboznámime ťa aj s najnovšími funkciami. Ako absolvent kurzu Google AdWords II. Pokročilý hravo zvládneš nastavovať a spravovať zložitejšie kampane.

Osnova

I. Moja firma na Googli

Zviditeľnenie firmy
Správa firemných adries
Rozšírenia o lokalitu
Geografické zacielenie
Prepojenie účtov

II. Remarketing

Ako funguje remarketing
Základné stratégie
Publikum podľa nákupných úmyslov
Rozšírené kampane
Obmedzenie frekvencie zobrazovania reklám
Remarketingové zoznamy
Optimalizačné tipy

III. Konverzie

Meranie konverzií vo viacerých účtoch
Importovanie konverzií do služby AdWords z CRM
Telefonické hovory ako konverzie
Odhadované konverzie prostredníctvom viacerých zariadení

IV. AdWords Editor

Stratégie flexibilného ponúkania cien
Interaktívne reklamy
Import odkazov na podstránky
Demografické zacielenie
Hromadné zmeny cenových ponúk pre témy a publikum
Mobilné zariadenia

V. Pokročilé a nové funkcie

Kreatívy v reálnom čase podľa potrieb
Zobrazovanie výzvy na akciu
Optimalizácia pracovného procesu
Špeciálne znaky

VI. Sociálne siete

Využívanie Google+ v kampaniach AdWords
Prepojenie Google+ a AdWords
Automatizácia príspevkov

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora