Online kurz Programovací Jazyk R

Kurzy Programovanie a Štatistika v R

Online kurzy Programovanie a Štatistika v R I. Začiatočník sú pre vás ideálne, ak sa chcete naučiť programovať v jazyku R. Naučíte sa syntax jazyka, prácu s dátami, štatistické techniky a vzorce. Správna interpretácia údajov a výberové testy budú pre vás samozrejmosťou. Osvojíte si rôzne štatistické analýzy a techniky spracovania a vizualizácie dát v kurze Štatistika Jazyk R – Spracovanie a Vizualizácia Dát. Ak sa chcete naučiť používať širokú škálu nástrojov a techník na ceste stať sa dátovým vedcom kurz Data Science I. Začiatočník je pre vás to pravé orechové. Naučíte sa aplikovať jazyk R do praktických príkladov, pracovať s databázou, jazykom SQL a rovnako aj nástrojom Microsoft Excel.