Online kurz Interný Auditor ISO 27001 ťa naučí

 • Používať štruktúru ISO 27001
 • Manažovať rizika
 • Plánovať audit
 • Vytvoriť kontrolný zoznam auditu
 • Vyhnúť sa častým chybám pri internom audite
 • Stanoviť si ciele, termíny a opatrenia
 • Pochopiť prácu audítora
 • Implementovať bezpečnostné procesy v organizácii

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz Interní Audítori preverujú, či celý systém bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Získate spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámite s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013. Ukážeme si proces posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi. Tiež si ukážeme proces implementácie ISMS, získate praktické skúsenosti týkajúcej sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopíte psychologické aspekty auditu a budete pripravený na možné prekážky, s ktorými sa môžete pri vykonaní auditu stretnúť.

Komu je kurz určený

 • Manažéri kvality
 • Inšpektori kvality
 • Pracovníci kontroly kvality
 • Technici kontroly kvality
 • Pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/IEC 27001

Obsah online kurz Interný Auditor ISO 27001

I. Úvod do ISO 27001

Ciele, Dokumentácia, Termíny, Dostupnosť, Role, PDCA, Riziko, Opatrenia 2:12:14

II. Modely, Procesy

Literatúra, Modely, Procesy, Domény, Nástroje, Ishikawa, Testy 1:21:20

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

Online kurz Interný Auditor ISO 27001 je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz Interný Auditor ISO 27001?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Patrik Wagner