Požiadavky a vstupné znalosti

  • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
  • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
  • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
  • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Interní audítori preverujú, či celý systém bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Získaš spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámiš s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013. Ukážeme si proces posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi. Tiež si ukážeme proces implementácie ISMS, získas praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopíš psychologické aspekty auditu a budeš pripravený na možné prekážky, s ktorými sa môžeš pri vykonaní auditu stretnúť.

Komu je kurz určený

  • Manažéri kvality
  • Inšpektori kvality
  • Pracovníci kontroly kvality
  • Technici kontroly kvality
  • Pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/IEC 27001

Obsah kurzu Online kurz Interný auditor ISO 27001

I. Úvod do ISO 27001

Čo je ISO 27001?
Štruktúra ISO 27001
Zásady informačnej bezpečnosti
Úvod do systému riadenia bezpečnosti informácií
Implementácia požiadaviek ISO 27001
Implementácia normy ISO 27001 ako projektu
Dokumentácia požiadaviek ISO 27001
Výhody systému ISO 27001

II. Fáza plánovania

Pochopenie organizácie a kontextu
Politika bezpečnosti informácií
Organizačné úlohy, zodpovednosti a právomoci
Ciele informačnej bezpečnosti
Zdroje
Komunikácia

III. Manažment rizika

Riešenie rizík
Proces riadenia rizík
Identifikácia rizika
Analýza rizík a hodnotenie
Riziká v oblasti informačnej bezpečnosti

IV. Kontrolná fáza

Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
Interný audit
Preskúmanie manažmentu
Nezhody a nápravné opatrenia

V. Ciele kontroly

Organizácia informačnej bezpečnosti
Bezpečnosť ľudských zdrojov
Ovládanie prístupu
Fyzická a environmentálna bezpečnosť
Prevádzková bezpečnosť
Bezpečnosť komunikácie
Získavanie, vývoj a údržba systému
Manažment incidentov v oblasti bezpečnosti informácií
Aspekty informačnej bezpečnosti týkajúce sa riadenia kontinuity činností

VI. Úvod do interného auditu

Interný a externý audit
Hlavný účel interného auditu
Požiadavky normy ISO 27001
Kritériá pre výber interného audítora
Zistenia z auditu
Definícia hlavných nezhôd

VII. Organizácia interného auditu

Postup auditu
Ročný program auditu
Plán auditu pre individuálny audit

VIII. Prvky interného auditu

Prehľad dokumentov
Vytvorenie kontrolného zoznamu
Správa o audite
Žiadosti o nápravné opatrenia
Následné nápravné opatrenia

IX. Hlavný audit

Predpoklady audítora
Odber vzoriek záznamov
Zaznamenávanie dôkazov
Techniky rozhovorov

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Interný auditor ISO 27001?

Online kurz Interný auditor ISO 27001 je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Online kurz Interný auditor ISO 27001?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Online kurz Interný auditor ISO 27001?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz Interný auditor ISO 27001?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Interný auditor ISO 27001?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Interný auditor ISO 27001?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz Interný auditor ISO 27001?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora