Online kurz Interný Audítor ISO 27001 ťa naučí

 • Používať štruktúru ISO 27001
 • Manažovať riziká
 • Plánovať audit
 • Vytvoriť kontrolný zoznam auditu
 • Vyhnúť sa častým chybám pri internom audite
 • Stanoviť si ciele, termíny a opatrenia
 • Pochopiť prácu audítora
 • Implementovať bezpečnostné procesy v organizácii

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • IT audítori
 • Manažéri kvality
 • Inšpektori kvality
 • Pracovníci kontroly kvality
 • Technici kontroly kvality
 • Pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, ktorí chcú získať kvalifikáciu na efektívne vykonávanie interných auditov podľa normy ISO/IEC 27001

Obsah a Učebná Osnova online kurz Interný Audítor ISO 27001

I. Úvod do ISO 27001

Ciele, Dokumentácia, Role, Termíny, Dostupnosť 2:12:14

II. Modely, Procesy

Literatúra, Modely, Procesy, Domény, Ishikawa, Testy 1:21:20

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Patrik Wagner