Kurz Java II. Mierne pokročilý je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť programovať triedy, objekty a metódy v prostredí Java. Naučíme ťa, čo sú to konštruktory a spracovávať výnimky. Budeš vedieť ako v Jave funguje dedičnosť. Oboznámime ťa s knižnicou Swing, jej filozofiou a použitím jej komponentov. Ako absolvent kurzu Java II. Mierne pokročilý zvládneš používať parametre a konštruktory. Spracovávať výnimky a ovládať základy o knižnici Swing bude pre teba samozrejmosťou.

Osnova

I. Zoznámenie sa s triedami, objektmi a metódami

Základné triedy
Ako sa objekty vytvárajú
Referenčné premenné a priradenie
Metódy
Návrat z metódy
Vrátenie hodnoty
Používanie parametrov
Konštruktory
Parametrizované konštruktory
Pridanie konštruktoru do triedy Vozidlo
Bližší pohľad na operátor new
Uvoľňovanie pamäte a finalizačné metódy
Metóda finalize()
Kľúčové slovo this

II. Bližší pohľad na metódy a triedy

Riadenie prístupu k členom triedy
Predávanie objektov metódam
Vracanie objektov
Preťažovanie metód
Preťažovanie konštruktorov
Rekurzia
Kľúčové slovo static
Zoznámenie s vnorenými a vnútornými triedami
Variabilný počet argumentov

III. Dedičnosť

Základy dedičnosti
Prístup k členom dedičnosti
Konštruktory a dedičnosť
Volanie konštruktorov nadtriedy pomocou kľúčového slova super
Pristupovanie k členom nadtriedy pomocou kľúčového slova super
Tvorba viacúrovňovej hierarchie
Kedy sa konštruktory volajú?
Odkazy na nadtriedy a objekty podtriedy
Prepisovanie metód
Prepísané metódy podporujú polymorfizmus
Prečo prepísané metódy?
Používanie abstraktných tried
Kľúčové slovo final
Trieda Object

IV. Zoznámenie s knižnicou Swing

Počiatky a filozofie návrhu knižnice Swing
Komponenty a kontajnery
Správcovia rozvrhnutia
Prvý jednoduchý program v knižnici Swing
Použitie komponentu typu JButton
Práca s komponentom typu JTextField
Tvorba komponentu typu JChcekBox
Práca s komponentom typu JList
Použitie anonymných vnútorných tried pre obsluhu udalostí

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora