Online kurz PRINCE2® Foundation ťa naučí

 • Pochopiť základné pojmy v projektového manažmentu
 • Naučiť sa zručnosti na riešenie problémov
 • Naučiť sa a aplikovať osvedčené postupy
 • Vyhnúť sa bežným nástrahám a chybám, ktoré robia iní projektoví manažéri
 • Pochopiť základné pojmy v PRINCE2
 • Vyhnúť sa bežným nástrahám a chybám v projektoch
 • Oboznámiť sa so stratégiami
 • Vysvetliť projektové prostredie

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s projektovým manažmentom a PRINCE2
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz PRINCE2® Foundation je určený pre všetkých, ktorých zaujíma problematika projektového manažmentu, dosiahli PRINCE2® Foundation a radi by sa v tejto oblasti vzdelávali. Online kurz PRINCE2® Foundation vás oboznámi so všeobecnými informáciami a o tom, aký je rozdiel medzi projektmi a bežným riadením. Naučíte sa projekt riadiť a budete ovládať riadenie po etapách, s dohodnutými odchýlkami i definovanie úloh a zodpovednosti. Po absolvovaní online kurzu PRINCE2® Foundation budete dokonale ovládať zostavenie projektu, jeho smerovanie, nastavenie či ukončenie i prácu so stratégiami.

Komu je kurz určený

 • Začínajúci projektoví manažéri
 • Podnikatelia a konatelia
 • Account manažéri
 • Risk manažéri

Obsah online kurz PRINCE2® Foundation

Príručka kurz PRINCE2 Foundation

Príručka kurz PRINCE2 Foundation 34 strán

I. PRINCE2 Foundation 2020

Projekty, BAU, Manažér, Parametre, Princípy, Úrovne Manažmentu, Delegovanie, Témy, Procesy 01-2020 2:00:16
Test 01 20
Organizácia, Strany, Role, Zdôvodnenie, Predprojektová Príprava, Procesný Model 01-2020 1:35:37
Test 02 20
Procesný Model, Modelovanie, Drawio, Predprojektová Príprava, Začiatočné Aktivity Manažéra 01-2020 39:19
Test 03 10
Plány, Kvalita, Register, MoSCoW, Výnimky, Etapy, Project Box, Riadenie Prechodu, Tipy 01-2020 1:39:09
Test 04 20
Plány, Kvalita, Register, MoSCoW, Výnimky, Etapy, Project Box, Riadenie Prechodu, Tipy 01-2020 1:56:05
Test 05 20
Vzorový Test, Opakovanie, Riadenie Etapy, Riadenie Dodania Produktu, Riziko, Ukončenie 01-2020 2:01:38
Test 06 20
Procesný Model, Témy, Otvorené Body 01-2020 32:49
Test 07 10

II. PRINCE2 Foundation 2019

Úvod, Skúšky, Zdroje, Zlyhania, Projekt, Manažment, Aspekty, Prínosy 2019 1:45:03
Test 08 20
Štruktúra, Princípy, Úrovne Manažmentu, Témy, Procesy, Procesný Model, Hra Model 2019 1:34:58
Test 09 20
Role, Zodpovednosti, Zdôvodnenie Projektu, Organizácia, Predprojektová Príprava 2019 1:01:11
Test 10 10
Dokumentácia, Prílohy, Proces Strategické Riadenie Projektu, Proces Iniciácia Projektu, PID, Téma Riziko, Testy 2019 1:38:14
Test 11 20
Proces Ukončenie Projektu, Téma Kvalita, Test Kvalita, Test Princípy, Test Témy, Skúška 2019 1:03:54
Test 13 10

III. PRINCE2 Foundation 7 2019

Projekty, BAU, Projektový Manažment, PRINCE, Manažér, Verzie, Parametre, Prínosy 07-2019 1:55:14
Test 14 20
Úrovne Managementu, Role, Témy, Procesy, Model, Draw.io, Predprojektová Príprava 07-2019 1:49:34
Test 15 20
Zdôvodnenie, Obsah, Plán Prínosov, Zdôvodnenie, Organizácia, Šablóny, Aplikácie 07-2019 2:04:20
Test 16 20
Opakovanie k Testu, Strategické Riadenie Projektu, Iniciácia Projektu, 4 Stratégie Riadeia 07-2019 1:58:58
Test 17 20
Hra Procesný Model, Modelovanie Iniciácia, Otvorené Body a Zmeny, Riadenie Etapy, Pracovný Balík 07-2019 1:48:35
Test 18 20
Rozpad Projektu, Hra Role, Riadenie Dodania Produktu, Modelovanie, Riziko, Kvalita, Test 07-2019 1:37:53
Test 19 20
Opakovanie, Otvorené Body, Riadenie Prechodu, Plánovanie Etapy, Ukončenie Projektu 07-2019 1:35:50
Test 20 20

III. PRINCE2 Foundation 6 2019

Úvod, Štruktúra, Prínosy, Príručka, Projekt PRINCE2 30:01
Test 22 10
Projekt, Projektový manažment, BAU, Vlastnosti, Výkonnostné Parametre, Program, Slovník, Agile, KPI, P3M3 42:18
Test 23 10
Princípy, Delegovanie Autority, Úspešní Kandidáti, Axelos, Predplatné, Tutorialy, Softvér, Roly, Produkty 47:33
Test 24 10
Prispôsobenie PRINCE2, Skúšky, Testy, Literatúra 32:41
Test 25 10
Téma Zdôvodnenie Projektu, Varianty, Biznis Posudzovanie, Odporúčaný Obsah, Vývoj, Techniky, Otázky 27:26
Test 27 10
Témy Organizácia, Zainteresované Strany, Úrovne Manažmentu, Role, Úlohy Projektového Manažéra, Otázky 28:29
Test 28 10
Procesný Model, Firmy, Predprojektová Príprava, Mandát, Denník, Navrhnutie Riadiaceho Tímu 29:19
Test 29 10
Proces Strategické riadenie projektu, Model, Ad Hoc, PID, Schválenie Iniciácie, Schválenie Projektu, Schválenie Plánu 42:04
Test 30 10
Proces Iniciácia Projektu, Stratégie, Rizik, Kvality, Konfiguracie, Zmien, Komunikacie, Plán, PID, Hra Zodpovedajúce 54:55
Test 31 10
Proces Riadenie Dodania Produktu, Prijatie Pracovného balíka, Téma Progress, MOSCOW, Delegovanie Autority, Manažérske 33:35
Test 33 10
Ukončenie projektu, Príprava plánovaného ukočenia, odovzdanie produktov, Vyhodnotenie projektu, Odporučenie, Hra Proc 34:33
Test 35 10
Téma Kvality, QMS, Prístup ku Kvalite, QCE, Akceptačné Kritéria, Register Kvality, Plánovanie, Riadenie, Technika Pos 29:12
Test 36 10

Často kladené otázky

Čo je Online kurz PRINCE2® Foundation?

Online kurz PRINCE2® Foundation je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz PRINCE2® Foundation?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz PRINCE2® Foundation?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora