Online kurz PRINCE2® Foundation ťa naučí

 • Pochopiť základné pojmy v projektového manažmentu
 • Naučiť sa zručnosti na riešenie problémov
 • Naučiť sa a aplikovať osvedčené postupy
 • Vyhnúť sa bežným nástrahám a chybám, ktoré robia iní projektoví manažéri
 • Pochopiť základné pojmy v PRINCE2
 • Vyhnúť sa bežným nástrahám a chybám v projektoch
 • Oboznámiť sa so stratégiami
 • Vysvetliť projektové prostredie

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s projektovým manažmentom a PRINCE2
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz PRINCE2® Foundation je určený pre všetkých, ktorých zaujíma problematika projektového manažmentu, dosiahli PRINCE2® Foundation a radi by sa v tejto oblasti vzdelávali. Online kurz PRINCE2® Foundation vás oboznámi so všeobecnými informáciami a o tom, aký je rozdiel medzi projektmi a bežným riadením. Naučíte sa projekt riadiť a budete ovládať riadenie po etapách, s dohodnutými odchýlkami i definovanie úloh a zodpovednosti. Po absolvovaní online kurzu PRINCE2® Foundation budete dokonale ovládať zostavenie projektu, jeho smerovanie, nastavenie či ukončenie i prácu so stratégiami.

Komu je kurz určený

 • Začínajúci projektoví manažéri
 • Podnikatelia a konatelia
 • Account manažéri
 • Risk manažéri

Obsah online kurz PRINCE2® Foundation

I. PRINCE2 Foundation 2020

Projekty, BAU, Manažér, Parametre, Princípy, Úrovne Manažmentu, Delegovanie, Témy, Procesy 01-2020 2:00:16
Organizácia, Strany, Role, Zdôvodnenie, Predprojektová Príprava, Procesný Model 01-2020 1:35:37
Procesný Model, Modelovanie, Drawio, Predprojektová Príprava, Začiatočné Aktivity Manažéra 01-2020 39:19
Plány, Kvalita, Register, MoSCoW, Výnimky, Etapy, Project Box, Riadenie Prechodu, Tipy 01-2020 1:39:09
Plány, Kvalita, Register, MoSCoW, Výnimky, Etapy, Project Box, Riadenie Prechodu, Tipy 01-2020 1:56:05
Vzorový Test, Opakovanie, Riadenie Etapy, Riadenie Dodania Produktu, Riziko, Ukončenie 01-2020 2:01:38
Procesný Model, Témy, Otvorené Body 01-2020 32:49

II. PRINCE2 Foundation 2019

Úvod, Skúšky, Zdroje, Zlyhania, Projekt, Manažment, Aspekty, Prínosy 2019 1:45:03
Štruktúra, Princípy, Úrovne Manažmentu, Témy, Procesy, Procesný Model, Hra Model 2019 1:34:58
Role, Zodpovednosti, Zdôvodnenie Projektu, Organizácia, Predprojektová Príprava 2019 1:01:11
Dokumentácia, Prílohy, Proces Strategické Riadenie Projektu, Proces Iniciácia Projektu, PID, Téma Riziko, Testy 2019 1:38:14
Proces Riadenie Etapy, Verzie, Tolerancie, Výnimky, Téma Progres, Test, Procesy, Hra Párovanie Rolí 2019 1:53:47
Proces Ukončenie Projektu, Téma Kvalita, Test Kvalita, Test Princípy, Test Témy, Skúška 2019 1:03:54

III. PRINCE2 Foundation 7 2019

Projekty, BAU, Projektový Manažment, PRINCE, Manažér, Verzie, Parametre, Prínosy 07-2019 1:55:14
Úrovne Managementu, Role, Témy, Procesy, Model, Draw.io, Predprojektová Príprava 07-2019 1:49:34
Zdôvodnenie, Obsah, Plán Prínosov, Zdôvodnenie, Organizácia, Šablóny, Aplikácie 07-2019 2:04:20
Opakovanie k Testu, Strategické Riadenie Projektu, Iniciácia Projektu, 4 Stratégie Riadeia 07-2019 1:58:58
Hra Procesný Model, Modelovanie Iniciácia, Otvorené Body a Zmeny, Riadenie Etapy, Pracovný Balík 07-2019 1:48:35
Rozpad Projektu, Hra Role, Riadenie Dodania Produktu, Modelovanie, Riziko, Kvalita, Test 07-2019 1:37:53
Opakovanie, Otvorené Body, Riadenie Prechodu, Plánovanie Etapy, Ukončenie Projektu 07-2019 1:35:50
Hra Procesy, Plány, Progres, Výnimky a Tolerancia, MoSCoW, Prvky Kontrola, Etapy 07-2019 42:52

III. PRINCE2 Foundation 6 2019

Úvod, Štruktúra, Prínosy, Príručka, Projekt PRINCE2 30:01
Projekt, Projektový manažment, BAU, Vlastnosti, Výkonnostné Parametre, Program, Slovník, Agile, KPI, P3M3 42:18
Princípy, Delegovanie Autority, Úspešní Kandidáti, Axelos, Predplatné, Tutorialy, Softvér, Roly, Produkty 47:33
Prispôsobenie PRINCE2, Skúšky, Testy, Literatúra 32:41
Témy, Procesy, Model, Vstupy, Výstupy, Hra Procesy 57:26
Téma Zdôvodnenie Projektu, Varianty, Biznis Posudzovanie, Odporúčaný Obsah, Vývoj, Techniky, Otázky 27:26
Témy Organizácia, Zainteresované Strany, Úrovne Manažmentu, Role, Úlohy Projektového Manažéra, Otázky 28:29
Procesný Model, Firmy, Predprojektová Príprava, Mandát, Denník, Navrhnutie Riadiaceho Tímu 29:19
Proces Strategické riadenie projektu, Model, Ad Hoc, PID, Schválenie Iniciácie, Schválenie Projektu, Schválenie Plánu 42:04
Proces Iniciácia Projektu, Stratégie, Rizik, Kvality, Konfiguracie, Zmien, Komunikacie, Plán, PID, Hra Zodpovedajúce 54:55
Proces Riadenie dodania produktu, Prijatie Pracovného balíka, Téma Progress, MOSCOW, Delegovanie Autority, Manažérske 36:42
Proces Riadenie Dodania Produktu, Prijatie Pracovného balíka, Téma Progress, MOSCOW, Delegovanie Autority, Manažérske 33:35
Riadenie prechodu medzi etapami, Plán etapy, Správa o ukončení etapy, Vytvorenie plánu výnimky, Riziko, Riadenie Rizí 35:16
Ukončenie projektu, Príprava plánovaného ukočenia, odovzdanie produktov, Vyhodnotenie projektu, Odporučenie, Hra Proc 34:33
Téma Kvality, QMS, Prístup ku Kvalite, QCE, Akceptačné Kritéria, Register Kvality, Plánovanie, Riadenie, Technika Pos 29:12

I. Zásady projektového manažmentu

Úvod, Skúšky, Zdroje, Zlyhania, Projekt, Manažment, Aspekty, Prínosy 2019 1:45:03
Úvod, Štruktúra, Prínosy, Príručka, Projekt PRINCE2 30:01
Projekt, Projektový manažment, BAU, Vlastnosti, Výkonnostné Parametre, Program, Slovník, Agile, KPI, P3M3 42:18
Štruktúra, Princípy, Úrovne Manažmentu, Témy, Procesy, Procesný Model, Hra Model 2019 1:34:58
Princípy, Delegovanie Autority, Úspešní Kandidáti, Axelos, Predplatné, Tutorialy, Softvér, Roly, Produkty 47:33
Role, Zodpovednosti, Zdôvodnenie Projektu, Organizácia, Predprojektová Príprava 2019 1:01:11

II. Riadenie projektu

Dokumentácia, Prílohy, Proces Strategické Riadenie Projektu, Proces Iniciácia Projektu, PID, Téma Riziko, Testy 2019 1:38:14
Prispôsobenie PRINCE2, Skúšky, Testy, Literatúra 32:41
Proces Riadenie Etapy, Verzie, Tolerancie, Výnimky, Téma Progres, Test, Procesy, Hra Párovanie Rolí 2019 1:53:47
Témy, Procesy, Model, Vstupy, Výstupy, Hra Procesy 57:26
Proces Ukončenie Projektu, Téma Kvalita, Test Kvalita, Test Princípy, Test Témy, Skúška 2019 1:03:54
Téma Zdôvodnenie Projektu, Varianty, Biznis Posudzovanie, Odporúčaný Obsah, Vývoj, Techniky, Otázky 27:26

III. Projektové prostredie

Projekty, BAU, Projektový Manažment, PRINCE, Manažér, Verzie, Parametre, Prínosy 07-2019 1:55:14
Úrovne Managementu, Role, Témy, Procesy, Model, Draw.io, Predprojektová Príprava 07-2019 1:49:34
Zdôvodnenie, Obsah, Plán Prínosov, Zdôvodnenie, Organizácia, Šablóny, Aplikácie 07-2019 2:04:20

IV. Projekt

Opakovanie k Testu, Strategické Riadenie Projektu, Iniciácia Projektu, 4 Stratégie Riadeia 07-2019 1:58:58
Hra Procesný Model, Modelovanie Iniciácia, Otvorené Body a Zmeny, Riadenie Etapy, Pracovný Balík 07-2019 1:48:35
Rozpad Projektu, Hra Role, Riadenie Dodania Produktu, Modelovanie, Riziko, Kvalita, Test 07-2019 1:37:53

V. Stratégia

Opakovanie, Otvorené Body, Riadenie Prechodu, Plánovanie Etapy, Ukončenie Projektu 07-2019 1:35:50
Hra Procesy, Plány, Progres, Výnimky a Tolerancia, MoSCoW, Prvky Kontrola, Etapy 07-2019 42:52
Témy Organizácia, Zainteresované Strany, Úrovne Manažmentu, Role, Úlohy Projektového Manažéra, Otázky 28:29
Procesný Model, Firmy, Predprojektová Príprava, Mandát, Denník, Navrhnutie Riadiaceho Tímu 28:19
Proces Strategické riadenie projektu, Model, Ad Hoc, PID, Schválenie Iniciácie, Schválenie Projektu, Schválenie Plánu 42:04

VI. Správy a registre

Proces Iniciácia Projektu, Stratégie, Rizik, Kvality, Konfiguracie, Zmien, Komunikacie, Plán, PID, Hra Zodpovedajúce 54:55
Proces Riadenie dodania produktu, Prijatie Pracovného balíka, Téma Progress, MOSCOW, Delegovanie Autority, Manažérske 36:42
Proces Riadenie Dodania Produktu, Prijatie Pracovného balíka, Téma Progress, MOSCOW, Delegovanie Autority, Manažérske 33:35
Riadenie prechodu medzi etapami, Plán etapy, Správa o ukončení etapy, Vytvorenie plánu výnimky, Riziko, Riadenie Rizí 35:16
Ukončenie projektu, Príprava plánovaného ukočenia, odovzdanie produktov, Vyhodnotenie projektu, Odporučenie, Hra Proc 34:33
Téma Kvality, QMS, Prístup ku Kvalite, QCE, Akceptačné Kritéria, Register Kvality, Plánovanie, Riadenie, Technika Pos 29:12

Často kladené otázky

Čo je Online kurz PRINCE2® Foundation?

Online kurz PRINCE2® Foundation je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz PRINCE2® Foundation?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz PRINCE2® Foundation?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz PRINCE2® Foundation?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora