Kurz Projektový manažment v IT I. Začiatočník je vhodný pre teba, ak už máš skúsenosti v projektovom manažmente alebo si absolvoval náš kurz IT management. Na kurze Projektový manažment v IT I. Začiatočník ťa naučíme základy projektového riadenia. Dozvieš sa, čo je to integrované riadenie projektu a aká je úloha projektového manažéra. V tvorbe správneho harmonogramu a v definovaní rozsahu budeš ako doma. Po absolvovaní kurzu Projektový manažment v IT I. Začiatočník vytvoríš plán riadenia projektu a zvládneš celú jeho realizáciu.

Osnova

I. Úvod do projektového riadenia

Čo je to projekt
Čo je to projektové riadenie
Riadenie programu a portfólia
Úloha projektového manažéra
Profesia projektového manažéra

II. Projektové riadenie a informačné technológie

Systémový prístup v projektovom riadení
Riadenie zainteresovaných strán
Projektová fáza a životný cyklus projektu
Kontext projektov informačných technológií
Posledné trendy ovplyvňujúce riadenie informačných projektov

III. Procesné skupiny riadenia projektov

Procesné skupiny riadenia projektov
Prepojenie procesných skupín
Vývoj metodiky riadenia informačných projektov

IV. Integrované riadenia projektu

Čo je integrované riadenie projektu
Strategické plánovanie a výber projektov
Spracovanie zadávacej listiny projektov
Vytvorenie plánu riadenia projektu
Riadenia a koordinácia realizácie projektu
Monitorovanie a kontrola projektových prác
Integrované riadenie zmien
Uzatvorenie projektu či fázy
Využívanie softvéru pre integrované riadenie projektu

V. Riadenia rozsahu projektu

Čo je to riadenie rozsahu projektu
Zber požiadaviek
Definovanie rozsahu
Vytvorenie hierarchickej štruktúry prác (WBS)
Overovanie rozsahu
Kontrola rozsahu
Použitie softvéru k riadeniu rozsahu projektu

VI. Riadenie času projektu

Význam harmonogramov projektu
Význam harmonogramov projektu
Softvérová podpora riadenia času projektu

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora